Thursday, December 1, 2011

3ELIT forever =D

everybody look to the left, everybody look to the right... hehe.. 

dari kiri(atas): shaharul, fitri, Irsyad,amir-Bidin-,taufik,Syabil,salman , adli, athif, samsul , tinesh...  
                                            (patnergaduhh)                 (patnergaduhh)
dari kanan(tengah):zati ghani, rubaasri,fatini, husna adira,zahidah, zatty ariff-buahatiku-, salihah-BFFku-, dharshini,aku,aqilah-BFFku-,annur-mywife-,munirah ,maizurah,athifah adyra,shafatin, afiqah...

dari kiri(bawah):amirul mukmin, haikal , sayed,khairuz faiz-ketua kelas-, cikgu ismail-g.kelas-,fazlinieza-p.ketuakelas-,tarbiyah, farah,najihah... THE END...

No comments:

Post a Comment